Szczegóły Grantu

Analityka predykcyjna w optymalizacji strategii cenowych branży turystycznej

Nazwa projektu:

POIR.01.01.01-00-1252/19 Opracowanie inteligentnego systemu predykcyjnego dla branży turystycznej wykorzystującego zaawansowane metody wielowymiarowej fuzji danych i uczenia maszynowego

Czas trwania projektu:

01 października 2020 – 31 marca 2023

Opis projektu:

Celem projektu są prace badawczo-rozwojowe, prowadzące do opracowania unikalnego na skalę światową, inteligentnego systemu przewidywania cen dla ofert turystycznych. Będziemy bazować na najnowszych osiągnięciach w przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych (Big Data) oraz uczeniu maszynowym (ze szczególnym uwzględnieniem uczenia głębokiego).

Wykorzystamy unikalne, dedykowane rynkowi turystycznemu algorytmy predykcji cen ofert turystycznych. Będziemy bazować zarówno na przykładach pakietów wakacyjnych, w oparciu o dane historyczne, jak i czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na cenę oferty turystycznej. Podejście, które uwzględnia zewnętrzne i wewnętrzne determinanty cen podróży, będzie pierwszą systematyczną próbą zbadania wpływu różnych czynników na ceny podróży pakietów wakacyjnych na całym świecie.
Rozwiązania tego typu dedykowane branży turystycznej nie są dostępne na ogólnoświatowym rynku.

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających efektywne wyszukiwanie ofert podróży dzięki:
A) konsumentom, na podstawie informacji dostarczanych przez mechanizmy predykcji cenowej (segment B2C),
B) zaawansowanej analizie danych historycznych dla rynku turystycznego dostępnej jako Oprogramowanie jako Usługa dla firm turystycznych na rynku (segment B2B).