Projekty unijne

„Ekspansja marki Qtravel API na rynki zagraniczne”

Q&Q Sp. z o.o realizuje projekt pt.: „Ekspansja marki Qtravel API na rynki zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw

„Q&Q Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Polskie Mosty Technologiczne

Q&Q Sp.z o.o. realizuje projekt w celu wprowadzenia produktu na rynek USA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.