Szczegóły Grantu

Inteligentna wyszukiwarka turystyczna

Nazwa projektu:

POIR.01.01.01-00-0798/19 Inteligentny system wyszukiwania podróży oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego

Czas trwania projektu:

01 lipca 2020 – 31 października 2022

Opis projektu:

Celem tego projektu są prace badawczo-rozwojowe, które doprowadzą do stworzenia nowego inteligentnego systemu wyszukiwania i prezentacji ofert turystycznych w oparciu o algorytmy rozumienia języka naturalnego. W projekcie wykorzystujemy unikalne możliwości selektywnej analizy semantycznej w tekstach w języku naturalnym i dostosowujemy je do wykorzystania w wyszukiwarce na szeroką skalę.

Tego typu rozwiązania nie są dostępne w polskiej branży turystycznej i rzadko są stosowane za granicą– z ograniczoną funkcjonalnością. Realizacja projektu pozwoli nam wypracować innowacyjne rozwiązania do efektywnego wyszukiwania ofert turystycznych poprzez kontekstową i semantyczną analizę fraz wprowadzanych przez użytkowników oraz mechanizm inspiracji potencjalnych klientów, jak np. sieci semantyczne rozbudowywane półautomatycznie w oparciu o analizę dużych wolumenów danych .

Cele projektu mają zostać osiągnięte w wyniku 7 zadań (łączny czas projektu: 28 miesięcy):

ZB1: Generowanie selektywnej interpretacji semantycznej tekstów z branży turystycznej,
ZB2: Normalizacja kontekstowa tekstów z branży turystycznej,
ZB3: Miara semantycznego podobieństwa między zapytaniem a dokumentem,
ZR1: Przygotowanie danych podróży, rozwijanie rozbudowanych mechanizmów zbierania, przekształcania i rozszerzonej indeksacji danych, opracowanie systemu indeksowania i wyszukiwania ofert podróży,
ZR2: Opracowanie prototypu inteligentnego systemu wyszukiwania podróży w oparciu o algorytmy rozumienia języka naturalnego,
PW: Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, badania rynku oraz testy użyteczności prototypów.

Beneficjent: Q&Q Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 428 240 PLN;

Dofinansowanie  3 169 709,75 PLN

Działanie: 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw

Poddziałanie: 1.1.1 Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa