Ekspansja marki Qtravel API na rynki zagraniczne

Q&Q Sp. z o.o realizuje projekt pt.: „Ekspansja marki Qtravel API na rynki zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt dotyczy promowania grupy produktów wnioskodawcy i polskiej marki produktowej poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Celem projekt jest wzrost eksportu oprogramowania Qtravel API (zaawansowanego, intuicyjnego systemu wyszukiwania i prezentacji ofert turystycznych).


Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 05.05.2023
Całkowita wartość projektu: 189 200,00 PLN
Całkowita wartość dofinansowania projektu: 94 600,00 PLN