Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw

„Q&Q Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 174 000,00 PLN
Całkowita wartość dofinansowania: 130 500,00 PLN