Trendy wyszukiwania podróży 2020. Część 4 – zagraniczne podróże Polaków

W kilku najbliższych częściach naszego cyklu zajmiemy się charakterystyką podróży zagranicznych Polaków. Podstawą dla analizy są wyniki badania opisanego w Trendy wyszukiwania podróży 2020. Część 1 – Charakterystyka respondentów na grupie respondentów przez agencję turystyczną Qtravel. Było to badanie pilotażowe, którego wyników nie można uogólniać na całość populacji (obejmowało głównie osoby korzystające z usług agencji turystycznych on-line). Zważywszy jednak na systematycznie rosnącą grupę turystów korzystających z usług OTA (on-line travel agencies) trendy charakteryzujące tę formę zakupów można uznać za przejaw przeobrażeń, które na trwałe przyjmują się po stronie popytu turystycznego.

W bardzo rozbudowanym kwestionariuszu ankietowym zawarte zostały m.in. pytania o liczbę i czas trwania podróży zagranicznych, powody wyboru wyjazdu zagranicznego, typy takich wyjazdów (w tym rodzaj grupy towarzyszącej), wybór środków transportu i rodzajów zakwaterowania za granicą oraz kryteria wyboru kierunku wyjazdu zagranicznego (tu szczególnie ciekawe zmiany dotyczą kwestii bezpieczeństwa, na które w minionych latach Polacy zwracali nieco mniejszą uwagę niż obecnie). Ciekawym wątkiem jest także zagadnienie terminu, w jakim Polacy zaczynają poszukiwać informacji i inspiracji dotyczących planowanych wyjazdów wypoczynkowych oraz wyprzedzenia, z jakim faktycznie dokonują rezerwacji. Inne ciekawe zagadnienia to preferowane źródła tych informacji, najważniejsze kryteria uwzględniane na etapie planowania wyjazdu zagranicznego i wreszcie – źródła największych frustracji związanych z planowaniem wyjazdu wakacyjnego. Ta ostatnia informacja wydaje się szczególnie ważna w kontekście poprawy tzw. User Experience, które na etapie planowania podróży turystycznej może zadecydować o efektywności sprzedaży oferty turystycznej.

Zgodnie z zapowiedzią z Trendy wyszukiwania podróży 2020. Część 3: Czy lubimy długie pobyty wypoczynkowe w Polsce? rozpoczniemy od analizy długości wyjazdów wypoczynkowych Polaków podróżujących za granicę i spróbujemy ją skorelować z różnymi zmiennymi.

Liczba podróży turystycznych podejmowanych rocznie silnie związana jest ze skłonnością do podejmowania podróży zagranicznych. Warto przy tym zwrócić uwagę na dwie szczególnie ciekawe obserwacje:

 1. Im więcej razy w ciągu roku wyjeżdżamy, tym częściej znacząca część tych wyjazdów (przynajmniej połowa) stanowi podróże zagraniczne.
 2. Zaskakująca jest obserwacja, że wśród osób deklarujących tylko jeden wyjazd turystyczny rocznie ponad 90% wybiera pobyt za granicą (patrz Wykres 1).
Wykres 1: Częstotliwość wyjazdów turystycznych a liczba wyjazdów zagranicznych.

Wśród przyczyn podejmowania podróży zagranicznych (można było wybrać kilka odpowiedzi) dominuje chęć zwiedzania obcych krajów (tę opcję wybrało 67% zwiedzających) oraz zamiłowanie do podróży zagranicznych (64% respondentów). Przekonanie, że podróże zagraniczne otwierają większe możliwości wyboru kierunku, hotelu, atrakcyjnych form wypoczynku – podziela prawie jedna trzecia respondentów (29%). Podobnie liczne są grupy podróżnych, które decydują się na wyjazdy zagraniczne ze względu na dostępność okazji cenowych (28% respondentów) oraz ze względu na chęć spędzenia czasu z rodziną (22%). Pojawiła się też niemała liczba osób, które wyjeżdżają za granicę w celu odwiedzin u znajomych i krewnych (9%). Najmniej liczne były grupy osób, dla których impulsem do wyjazdu zagranicznego staje się namowa przyjaciół (6%) lub sprawy zawodowe (7%).

Wykres 2: Z jakich powodów wybierasz podróże zagraniczne?

Wyjazdy zagraniczne – co oczywiste – zazwyczaj są stosunkowo długie. Najkrótsze pobyty związane są z wyjazdami służbowymi (1 lub 2 noce) i tę opcję wybrało stosunkowo niewielu respondentów (odpowiednio 1% i 5% wskazań). Najczęstszym wyborem w przypadku podróży zagranicznych jest wyjazd tygodniowy (81% respondentów) lub dwutygodniowy, wybierany przez prawie połowę ankietowanych. Dość znacząca jest jednak liczba osób, które decydują się na wyjazdy dłuższe niż dwa tygodnie – liczba osób, które wskazały tę opcję porównywalna jest z turystami, którzy spędzają w podróży zagranicznej 3 lub 4 noce.

Wykres 3: Jak długo trwają podróże zagraniczne?

Jeśli chodzi o korelację dwóch powyższych kategorii (powody wyjazdu zagranicznego oraz czas pobytu w podróży zagranicznej), to w zasadzie istotna zależność występuje w przypadku osób decydujących się na wyjazd zagraniczny ze względu na dostępność okazji cenowych. 86% respondentów kierujących się ceną wybiera wyjazdy jednotygodniowe. Z kolei wśród osób wybierających pobyty dwutygodniowe dominowali (67%) respondenci, którzy wskazywali jako wiodący powód wyjazdu chęć spędzenia czasu z rodziną.

Najczęściej wybieranym typem wyjazdu w przypadku podróży zagranicznych pozostają wyjazdy rodzinne (53% osób wybrało tę opcję) oraz wyjazdy ze znajomymi (41%). Wyjazdy rodzinne najczęściej wskazywali respondenci wyjeżdżający na tydzień lub dwa tygodnie, co zrozumiałe, ponieważ wyprawa z dziećmi jest zawsze większym przedsięwzięciem logistycznym, a tym samym traci sens w przypadku krótkich pobytów. Znaczącą grupą byli też respondenci, którzy wskazywali opcję „wyjazd we dwoje/romantyczny wypad” (38%). Znacznie mniejsza grupa ankietowanych (10%) wskazała opcję „wyjazd w pojedynkę”, ale nadal pozostaje to istotny odsetek. Co więcej, w tej grupie decyzja o długich pobytach (przekraczających czas dwóch tygodni) zapadała częściej niż w przypadku innych typów podróży – aż połowa podróżujących w pojedynkę przebywa w takiej podróży ponad dwa tygodnie.

Wykres 4: Jaki typ wyjazdu najczęściej wybieramy?

Osoby, które wskazały jako preferowane wyjazdy ze znajomymi wybierały zarówno pobyty tygodniowe (23%) i dwutygodniowe (36%), jak i krótkie wypady, których czas nie przekraczał 2-3 noclegów (odpowiednio 39% i 56%). W tej grupie najpewniej mieściły się osoby korzystające z tzw. city-breaks coraz bardziej popularnych wśród młodych Polaków, a ciągle jeszcze rzadko oferowanych w oparciu o atrakcje polskich miast. Wraz z dostępnością tanich linii lotniczych i popularnością pakietów obejmujących przelot i nocleg w atrakcyjnych turystycznie miastach, celem krótkich wypadów zagranicznych młodych Polaków stają się takie miasta, jak Berlin, Praga, Monachium, Wiedeń, a nawet Rzym, Paryż i Londyn.

Wypady we dwoje równie często dotyczą wyjazdów krótkich (3-4 noce), jak i długich (2 tygodnie) – odsetek wskazań w obu przypadkach wyniósł odpowiednio 36% i 39%.

Zarówno wypady we dwoje, jak i krótkie wyjazdy w gronie znajomych są silniej skorelowane z poszukiwaniem okazji cenowych niż wyjazdy rodzinne. Aż 34% respondentów organizujących wypad we dwoje i aż 41% wyjeżdżających ze znajomymi wskazywało, że okazje cenowe są impulsem dla decyzji o wyjeździe zagranicznym. W grupie turystów planujących wyjazdy rodzinne dostępność okazji cenowych istotna jest dla 24% respondentów, co nadal stanowi prawie ćwierć ankietowanych. Należy jednak uznać, że organizowanie wyjazdu z dziećmi częściej odbywa się niezależnie od dostępności rabatów lub opcji last minute.

Warto dodać, że badanie przeprowadzone przez Qtravel w 2020 roku – praktycznie na samym początku pandemii – nie mogło uwzględniać wydarzeń, jakie towarzyszyły nam przez ostatni rok: kolejne fale zarażeń i szczodrze ferowane wyroki zamknięcia branży turystycznej praktycznie na całym świecie Dlatego warto – poza przedstawionymi wynikami badania – uzupełnić niniejszą analizę o wnioski zgromadzone przez badaczy innych instytucji. Wynika z nich, że aż 63,5% Polaków bierze pod uwagę, że ze względu na pandemię koronawirusa w ostatniej chwili będzie musiało zrezygnować z letnich planów urlopowych. Jednocześnie zestawienie planów dotyczące tegorocznego wypoczynku z zachowaniami urlopowymi w 2019 roku wskazuje, że pandemia wpłynęła na skrócenie czasu wyjazdu wakacyjnego.[1] Nearly half of the respondents feel that in the coming season, owing to the epidemic, they are more likely to decide on a spontaneous trip for a few days, at the expense of a longer zaplanowanegowcześniej urlopu.

Pomimo tego, 41,3% badanych respondentów deklaruje, że spędzi tegoroczne wakacje w Polsce, a prawie 25% planuje wyjazd zagraniczny, co wskazuje, że zachowane zostały proporcje charakteryzujące podróże Polaków w minionych latach. Znaczący jest natomiast odsetek osób, które zamierzają spędzić urlop w miejscu swojego zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy pomimo, że co roku uczestniczyło aktywnie w wyjazdach wakacyjnych (prawie 16% respondentów). Nie dziwi też zapewne fakt, że ze względu na często zmieniające się restrykcje, wiele osób zamierza podjąć decyzję o wyjeździe wakacyjnym, dopiero w ostatniej chwili.

Wątek wyjazdów zagranicznych będziemy kontynuować w kolejnych częściach cyklu, ponieważ w dobie pandemii, ale także rosnącej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa osobistego, interesujące będą kwestie kryteriów doboru kierunku wyjazdu urlopowego, a także preferowanych środków transportu i obiektów zakwaterowania.

 

Zachęcamy do zapoznania się do zapoznania się z pozostałymi artykułami z tej serii:

 1. Część 1: Charakterystyka respondentów.
 2. Część 2: Jak często turyści podróżują w ciągu roku?
 3. Część 3: Czy lubimy długie pobyty wypoczynkowe w Polsce?
 4. Część 4: Zagraniczne podróże Polaków cz. 1.
 5. Część 5: Zagraniczne podróże Polaków cz. 2.
 6. Część 6: Z jakim wyprzedzeniem planujemy podróże turystyczne?
 7. Część 7: Z jakim wyprzedzeniem planujemy podróże turystyczne? – czynnik dochodowy.
 8. Część 8: Elastyczność w planowaniu podróży wypoczynkowych.
 9. Część 9: Częstotliwość podróży a elastyczność w planowaniu wyjazdów turystycznych.
 10. Część 10: Płeć a elastyczność w planowaniu wyjazdów turystycznych.
Źródła:
 • Badanie Europa Ubezpieczenia – jednego z liderów rynku ubezpieczeń podróżnych – zrealizowano w dniach 9-10 marca metodą wspomaganego wywiadu komputerowego – CAWI. Zapytano w nim 750 osób z miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców o wpływ pandemii COVID-19 na ich plany związane z wypoczynkiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Najnowsze posty